Beseda se členy ochranky pana prezidenta

Naše škola se snaží úzce spolupracovat s rodiči našich žáků a využívat jejich cenné zkušenosti pro obohacení výuky. Díky panu Tiefenbachovi se tak v úterý 18. 4. mohla konat beseda Policie ČR - Útvar pro ochranu prezidenta České republiky s prvňáčky. Děti se seznámily s opatřeními, jejichž cílem je maximální zajištění bezpečnosti hlavy státu. Prohlédly si zbraně, neprůstřelné vesty a dokonce i služební vozidlo našeho pana prezidenta. Beseda byla velmi přínosná. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací přímo od osobní ochrany pana prezidenta.