Anglické divadlo

Naši třeťáci a čtvrťáci si výuku anglického jazyka zpestřili anglickým divadlem.