Adaptační kurz

V prvním školním týdnu proběhl na naší škole „Adaptační kurz“ pro nově vzniklé kolektivy žáků šestých tříd. Cílem kurzu bylo urychlit adaptaci žáků při přechodu na 2. stupeň, navození pozitivní atmosféry, tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve skupině. Celý program byl zaměřen na komunikaci a stmelení kolektivu na základě společných prožitků.