4. B na návštěvě Toulcova dvora

Prostřednictvím výukového programu se žáci dozvěděli poznatky o stavbě stromu a jeho fyziologických procesech – jak stromy dýchají, co se děje pod jejich kůrou, jak se dostane voda od kořínků až po listy. Žáci měli možnost si zábavnou formou vyzkoušet, jak se stromy vyživují, počítali stáří stromů a uvědomovali si i důležitost neživé přírody pro fungování živých organismů.