Výuka od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 bude, dle nařízení vlády, probíhat prezenční výuka pouze pro 1. a 2. ročníky. Pro ostatní ročníky opět platí povinná distanční výuka.

(3. ročníky přes Skype, 4. - 9. ročníky přes Teams).

Sledujte, prosím, aktuální informace v médiích i na našem webu a Facebooku.