Vydávání vysvědčení za školní rok 2019/2020

Předávání vysvědčení proběhne dne 26. 6. 2020 od 8:00 do 8:45 v kmenových třídách.  Vydávání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin.  Ti, kteří nenavštěvovali školní skupiny, budou muset předložit čestné prohlášení (Naleznete v sekci Covid - 19).  Do školy nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.  Školní skupiny 1. stupně budou v tento den v provozu do 16:00.

Nevyzvednutá vysvědčení je možné vyzvednout od 29. 6. do 10. 7. 2020 a od 17. 8. do 31. 8. 2020 od 8:00 do 12:00.

Všem rodičům i žákům přejeme pohodové prázdniny.