Volitelné předměty pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče,

na konci školního roku jste byli seznámeni s naší nabídkou volitelných předmětů. V období od 1. 9. od 12:00 do 10. 9. do 12:00 bude na Bakalářích spuštěna anketa – Volitelné předměty. V nabídce označte zvolený předmět podle Vaší preference. Prosíme, vyplňte všechny předměty, ne jenom jeden. Tzn. předmět A chci - 1, předmět B - kdyby nevyšel A - 2, atd. V případě, že o některý z předmětů bude výrazně větší zájem, než jsme schopni pokrýt, budeme ze zájemců losovat žáky, kteří budou vybraný předmět navštěvovat. Nevylosované žáky zařadíme podle Vámi vybrané další preference.

Výuka volitelných předmětů bude zahájena od pondělí 13. 9. 2021.