Tripartity, třídní schůzky

Vážení rodiče,

klasické třídní schůzky proběhnou pouze v prvních ročnících a to 22. 11. od 17:00.

U 2. - 9. ročníků proběhne tzv. Tripartita počínajíc čtvrtkem 11. 11. 2021. Z důvodu zhoršené epidemiologické situace proběhnou Tripartity on line. S rozpisem termínů k přihlášení seznámí rodiče příslušní třídní učitelé. Rodiče, kteří nemají možnost on line připojení, budou do školy pozváni individuálně na základě předchozí domluvy s třídním učitelem/kou.