SAMETOVÁ PŘED A PO

Letos uplyne již 30 let od „Sametové revoluce“. Proto každoroční projekt, který se již tradičně na naší škole koná v říjnu, se bude těmito událostmi zabývat. Mimo jiné postavíme a pak i zbouráme se vší slávou Berlínskou zeď.

Tímto bychom chtěli poprosit rodiče, žáky a přátele školy, aby nám do 30. září přinesli co možná nejvíce prázdných papírových krabic. Ideální pro přinesení se zdají být třídní schůzky, ale i jakýkoli všední den. Krabice se budou předávat třídním učitelům. Moc děkujeme.