Příspěvky na SRPŠ

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás jménem  Sdružení rodičů a přátel školy Roháčovky přivítat v novém školním roce 2021/2022. Doufám, že letošní školní rok již bude běžným školním rokem. V loňském školním roce jsme vzhledem k jeho nestandartnímu průběhu pozastavili výběr příspěvků na SRPŠ. Letošní příspěvek zůstane ve stejné výši jako v předchozích letech: 200 Kč za první dítě, za každé další dítě navštěvující naši školu  100Kč. Peníze, prosím, předejte vašim třídním učitelům, nejlépe v době konání třídních schůzek 13.09.2021. Ve stejný den se od 16,45 hod uskuteční také po roce schůzka SRPŠ. Díky vašim příspěvkům jsme v minulých letech mohli podpořit mnoho zajímavých akcí, které naše škola pořádala pro své žáky, podpořili jsem koupi zajímavých školních pomůcek, které využívají učitele při výuce vašich dětí. Na schůzce SRPŠ budeme projednávat další možnosti podpory školy, k některým návrhům patří třeba koupě nových knih do školní knihovny, zakoupení robotických pomůcek /bee-bot/ nebo příspěvek na interaktivní pobyt žáků 8.tříd v Podhradí. Pokud i Vy máte nějaké zajímavé návrhy, jak fungování naší školy podpořit sdělte je svým třídním zástupcům nebo napište na emailovou adresu: srpsrohacovky@seznam.cz.

Těším se na náš společný nový školní rok

MUDr.Gabriela Harantová Novotná

předsedkyně SRPŠ