Přihlášky na střední školy a učiliště

Vážení zákonní zástupci,

     s ohledem na současnou situaci Vám podáváme informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 20/21. Plánované setkání 25. ledna 2021 se neuskuteční.

     Přihlášku ke studiu na střední škole může žák 5., 7. nebo 9. ročníku nebo jeho zákonný zástupce vyzvednout ve čtvrtek 28. ledna od 9,00 do 12,00 nebo v úterý 2. února od 14,00 do 17,00 v hovorně školy – vstup vchodem pro zaměstnance.

Do přihlášky doplňte adresu střední školy, kód a obor vzdělávání, všechny potřebné podpisy (žáka a jeho zákonného zástupce) a  datum vyplnění přihlášky. Pořadí zvolených škol musí být na obou přihláškách stejné. Pro přijetí do některých oborů vzdělávání je třeba doporučení lékaře. Tuto informaci získáte dotazem – mailem nebo telefonicky – ve střední škole, do které budete přihlášku podávat. Zároveň budu v těchto dnech a časech vydávat zápisové lístky, POUZE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ŽÁKŮ  9. ROČNÍKU. Zákonní zástupci žáků 5. a 7. ročníku obdrží zápisový lístek až po přijetí žáka do víceletého gymnázia.

    Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

                                                         1.řádný        2. řádný        1.náhradní       2.náhradní

Čtyřletý obor s maturitou               12. 4.             13. 4.             12. 5.                 13. 5.

Šesti a osmiletá gymnázia             14. 4.             15. 4.             12. 5.                 13. 5.

Ředitel střední školy může rozhodnou, že se jednotná přijímací zkouška nekoná a zveřejní tuto informaci na webových stránkách školy nejpozději do 8. března a nejpozději do 19. března jí sdělí uchazečům o studium.

     Budete – li mít nějaké dotazy, napište, prosím, na moji mailovou adresu – i.hronkova@zsrohacovky.cz

      Přeji Vašim dětem úspěch v přijímacím řízení.

                           Mgr. Irena Hroňková, výchovná poradkyně.