Podrobnější informace k návratu žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

prostudovali jsme všechny metodické materiály MŠMT k návratu žáků do školy a vytvořili jsme směrnici k provozu školy od 12. 4. 2021, v níž jsou stanovena pravidla pro žáky, zákonné zástupce, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Dodržování těchto pravidel napomůže bezpečnému a bezproblémovému vzdělávání Vašich dětí ve škole.

Prostudujte si, prosím, tuto směrnici, a pokud budete mít nějaké dotazy k provozu školy, směřujte své dotazy ředitelce nebo zástupkyni ředitelky.

Třídní učitelé Vašich dětí Vám zašlou e-mail s  informacemi, které se týkají konkrétní třídy.

Těšíme se na Vaše děti a budeme se snažit, aby jejich návrat byl co nejpohodovější. Věříme, že společně tuto novou situaci zvládneme.

S pozdravem

Jindra Pohořelá