Poděkování

Vážení rodiče a milí žáci,

chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci v časech online výuky. Dostáváme od Vás povzbuzující a pochvalné zprávy na naši práci, kterých si vážíme. Vážíme si i zpráv s věcnou kritikou. Podnětné nápady se snažíme zapracovat do výuky. Co ne vždy lze, je technická stránka programu Teams. I my v ní vidíme nedostatky, avšak ne vše lze opravit z technického hlediska a nastavení. Moc Vás proto prosíme o trpělivost a toleranci.

Každý týden máme porady, ať už osobní setkání či online schůzky. Každý učitel shrne za ten týden svoji pracovní náplň, informujeme se navzájem o dalších postupech, o výsledcích žáků a jejich aktivitě i neaktivitě, provozních věcech atp. Asi každý z nás měl aspoň jednou pocit marnosti a chuť ten počítač vyhodit a učit zase prezenčně... Ale vydržíme. Chceme Vaše děti učit podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Doufáme, že ta touha po vzdělání je vzájemná. V budoucnu by možné mezery ve vzdělání, hlavně v klíčových předmětech, jako je český jazyk, matematika a angličtina, mohly být velkou překážkou.

Koronavirus se bohužel nevyhnul ani učitelskému sboru. Někteří učitelé, kteří měli mírný průběh, učili neustále, aniž jste to poznali. Máme tu i vážnější případy a výuka ze strany učitelů není zatím možná. Budeme se jí snažit nahradit online suplováním nebo nahrazením hodin v jiný, než obvyklý čas, až se učitelé uzdraví. Mějte proto prosím pochopení.

Závěrem bychom Vám chtěli popřát hlavně hodně zdraví, protože v této době to opravdu není jenom klišé. Budete-li mít jakékoli dotazy, připomínky, návrhy, nebo nás jen podpořit, pište jednotlivým učitelům, obraťte se na vedení. Budeme se Vám snažit vyhovět.

Jménem celého učitelského sboru Jindra Pohořelá.