Organizace výuky od 14. 10. do 30. 10. 2020

Vážení rodiče,

od 14. 10. 2020 upravujeme v souladu s přijatými opatřeními vlády organizaci výuky takto:  

  • Od 14. 10. do 23. 10. 2020 probíhá na 1. i na 2. stupni distanční výuka (žáci se učí z domova).
  • Dne 22. 10. je ředitelské volno z důvodu odstávky vody, výuka v tento den neprobíhá.
  • Od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny. Škola bude uzavřena, výuka neprobíhá.

 

Distanční výuka je pro žáky povinná. Od 4. tříd 50% této výuky bude probíhat on – line v systému Teams. Výuka jednotlivých předmětů bude probíhat podle rozvrhu a žáci vždy budou dopředu vědět, v jakém čase se mají připojit. Zbývajících 50% budou žáci vypracovávat zadané úkoly a pracovat v doporučených portálech (např. Alfbook).

Distanční výuka pro žáky 1. – 3. tříd bude on – line výuka probíhat v komunikačním systému Skype a to do maximální výše 50% výukového času žáků dle rozvrhu. Zbývajících 50% budou žáci vypracovávat zadané úkoly a pracovat v doporučených portálech (např. Alfbook).

V současné době začínáme řešit zajištění notebooků pro některé žáky 1. stupně.

Pokud se Vaše dítě ze závažných důvodů (nemoc, úřední jednání, návštěva lékaře …) nebude moci zúčastnit distanční výuky, omluvíte ho  v souladu s pravidly školního řádu, jinak bude absence považována za neomluvenou.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) strávníkům, kteří se vzdělávají distančním způsobem. Strávníci si mohou oběd vyzvednout od čtvrtka 15. 10. 2020. Výdej obědů v menu boxech bude probíhat vždy od 12:00 do 12:45 u hlavního vchodu školy (vstup pro žáky). Rodiče, kteří mají o stravování zájem, musí svému dítěti obědy znovu přihlásit. Dne 14. 10. 2020 nebude školní jídelna v provozu, připravuje se na nový systém. V den ředitelského volna 22. 10. se obědy nevydávají.  Žáci při čekání na výdej obědů budou dodržovat dostatečný odstup a budou mít roušku.

V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit.

Věříme, že přijatá opatření napomohou k zlepšení epidemiologické situace a brzkému návratu žáků do lavic.

S pozdravem

Mgr. Jindra Pohořelá

ředitelka školy