Nový školní řád a pravidla pro hodnocení

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že škola vydala upravený školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Ve školním řádu jsou doplněna pravidla pro organizaci vzdělávání při distanční formě vzdělávání a používání ochranných prostředků dýchacích cest v souladu s mimořádnými opatřeními vlády ČR nebo Ministerstva zdravotnictví.

V pravidlech hodnocení je doplněno hodnocení při distanční formě vzdělávání. Dále je upřesněno hodnocení laboratorních úloh, seminárních prací, referátů a závěrečných prací žáků 9. ročníku. Je také doplněno, že škola používá kromě hodnocení sumativního také hodnocení formativní.

Text školního řádu zveřejněn zde a pravidel hodnocení je zveřejněn zde

Prosím Vás, abyste se s těmito materiály seznámili.