Kroužek Instrumentálního obohacování

Vážení rodiče,

pro tento rok jsme pro vaše děti připravili novinku v podobě kroužku Instrumentálního obohacování, který nažhaví mozkové závity vašich dětí a podpoří jejich schopnost učit se a myslet.

 Stručně o programu Instrumentálního obohacování

Program Instrumentálního obohacování je metoda, jejímž cílem je rozvoj kognitivních funkcí (či zjednodušeně myšlení) jedinců jakéhokoliv věku. Hodí se pro děti i dospělé, žáky se speciálně vzdělávacími potřebami i nadané, jednotlivce i skupiny. Rozvoj kognitivních funkcí probíhá prostřednictvím cvičení "papír tužka", které se zaměřují na rozvinutí učebního potenciálu. Důležitou součástí cvičení je volná diskuze nad nimi, která podporuje rozvoj řeči (a v souvislosti s tím verbální inteligenci) a reflektování daných témat. Podporována je také motivace a kompetence k úspěšnému dokončení úkolu. Cílem instrumentálního obohacování je naučit se strategiím potřebným nejen pro učební proces, ale také strategiím užitečným pro orientaci v každodenních situacích a světě kolem nás.

Náplň kroužku

Děti během kroužku zažijí zkušenost zprostředkovaného učení, které napomáhá získávat pocit kompetence, regulovat své chování v učební situaci, přijímat učení jako výzvu, čelit novým a složitějším problémům a posilovat přesvědčení o dostupnosti alternativ při řešení úkolových situací.

 Kdy a pro koho

Pro tento školní rok zveme do kroužku zájemce z řady žáků 4. a 5. tříd. Kroužek bude probíhat každé pondělí od 13:30 do 14:30. Začínat budeme 27.9.2021. Kroužek je zdarma, platí se pouze pracovní listy v ceně 130 Kč za rok.

Ochutnávka

Pro rodiče žáků 4. a 5. tříd je připravena „ochutnávka“ toho, čemu se děti v rámci kroužku budou věnovat. Ochutnávka proběhne v pondělí 20.9. od 17:30. Rodiče, kteří by se rádi o Instrumentálním obohacování dozvěděli více, jsou vřele vítáni.

Na koho se obrátit

V případě zájmu o kroužek či účast na ochutnávce prosím kontaktujte školní psycholožku Terezu Tetourovou (t.tetourova@zsrohacovky.cz, 272 098 247), nebo paní učitelku Kateřinu Hanischovou (k.hanischova@zsrohacovky.cz, 272 098 230).