Informace pro rodiče žáků vybraných profesí

Ve školní družině se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně Základní školy, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 (v maximálním počtu 30 dětí v jedné skupině), jejichž zákonní zástupci jsou:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Tyto děti mohou i v době distančního vzdělávání docházet do školy, kde nad nimi bude zajištěn dohled a bude jim poskytnuta podpora při dálkové výuce.

Provoz skupiny bude od 7:45 do 16:30.

Pro zařazení do školní skupiny je nezbytné předem kontaktovat ředitele školy prostřednictvím emailu reditel@zsrohacovky.cz

 

Pro děti zařazené do skupiny platí povinnost testování.

S pozdravem

Jindra Pohořelá