Ekologická výchova

 

V letošním roce se zúčastní naše škola v rámci ekologické výchovy projektu „72 hodin“, který vyhlašuje Česká rada dětí a mládeže už po deváté. Jedná se o dobrovolnické aktivity, které probíhají od 14.10. do 17.10. Náš projekt byl nazván „Potravinová banka pro lesní zvířátka“. Našim úkolem bude nashromáždit kaštany, žaludy, bukvice a ty potom slavnostně předáme lesní správě při exkurzi do jelení obory.